• مناسبت : مراسم هفتگی
  • هئیت : هیئت الشهدا
  • مداح : کربلایی حسین رستمی
  • زمان : سه شنبه 1398/07/16
  • مکان : تهران شهریار اندیشه فاز یک
نامصوتدانلودحجم
1شور دانلود 15.2 MB
4شور دانلود 16.4 MB
2شور دانلود 10.1 MB
5شور دانلود 13.8 MB
شور دانلود 12.5 MB
1روضه دانلود 4.9 MB
2روضه دانلود 6.8 MB
روضه دانلود 7 MB

نظرات کاربران

گذاشتن نظر