حسینیه هیئت الشهدا در آتش سوخت

حسینیه هیئت الشهدا در آتش سوخت

باز خیمه های شما را سوزاندند

نوکران شما جز خانه شما جایی برای رفتن ندارند

یا اباعبدلله خودتان فرجی فرمایید تا خیمه عزایتان را برپاکنیم

 

دیروز حسینیه

هیئت الشهدا واقع در تهران شهریار اندیشه فاز یک  به دست عده ای از اوباش که قصد بر هم زدن نظم جامعه را داشتند در آتش سوخت

در این آتش سوزی تمام حسینیه سوخت و علاوه بر اموال هیئت الشهدا خسارات زیادی به ساختمان حسینیه وارد شد . به این مناسبت پیامی جهت اطلاع بچه هیئتی های هیئت الشهدا اندیشه برای ایشان پیامک شد به متن زیر

به اطلاع محبان اهل بیت میرساند
 باتوجه به آتش گرفتن حسینیه هییت الشهدا توسط حرامیان یزیدی 
مراسم هفتگی سه شنبه ها فعلا تعطیل میباشد

از تمام دوستان هیئتی وامام حسینی درخواست داریم اگر جهت راه اندازی مجدد این هیئت که چندین سال است جلسات هفتگی اش برقرار بوده کاری از دستشان بر میآید دریق نفرمایند

 

هیئت الشهدا واقع در تهران شهریار اندیشه فاز یک 

بچه هیئتی 

التماس دعا

 

نظرات کاربران

گذاشتن نظر