بهتر از قبل میسازیم

بهتر از قبل میسازیم

شیعه نشان داده هر بار ضربه ای خورده محکمتر شده

بهترازقبل_میسازیم ما هم این بار محکمتر شروع خواهیم کرد

مکان حسینیه جدید

درسته حسینیه هیئت اشهدا سوخت ولی ما بچه هیئتی ها بیرق ما نخواهد سوخت ما ایستاده ایم تا ظهور صاحب این هیئت ها و اگر قرار بود با سوختن از راه مینشستیم که در مدینه شیعه متوقف میشد ، نه ما نوکران آن آقای غریبی هستیم که خانه اش سوخت و بخاطر وحدت سکوت کرد ما هم سکوت میکنیم انشالله خود بی بی فاطمه الزهرا س جواب آنانی را که به خانه پسرش بی حرمتی کردند بدهد

ولی امروز تکلیف ما ساخت دوباره این هیئت و حسینیه است

بچه هیئتی های هیئت الشهدا امسال از این حسینیه میرفتند چه میسوخت چه میماند ولی کار را فقط سخت کردند برای بچه هیئتی ها

پویش بهتر از قبل میسازیم رو حتما در فضا های مجازی دنبال کنید و کمک کنید تا خانه نوکران ارباب به زودی زود آماده شود

شماره حساب هیئت الشهدا اندیشه جهت کمک های مردمی 

 

حساب رسمی هیئت به شماره کارت ۵۰۴۱۷۲۱۱۱۱۴۲۶۷۸۰

 

 

اباعبدلله اجرتون رو بدهد نشر این پیام کمتر از کمک به ساخت حسینیه نیست

#سوته_دلان
مستند حسینیه #هیئت_الشهدا
۲۵آبان۱۳۹۸
روزی که حسینیه را آتش زدند

#هلالی #رضا_هلالی #حاج_عبدالرضا_هلالی #پویانفر #پویانفر_محمدحسین #محمدحسین_حدادیان #محمدحسین_پویانفر #حاج_سعید_حدادیان #حاج_منصور_ارضی #حاج_محمود_کریمی #حسین_رستمی #هیئت_الشهدا
#بچه_هیئتی #بچه_هیئتی_ام #حسینیه_سوزی #شب_جمعه #بچه_های_بهشت #بهشت
#کربلایی_حسین_رستمی
@bache_heyatii
@h.rostami8
@h.rostami.video
#بهترازقبل_میسازیم
#بهترازقبل_میسازیم حساب رسمی هیئت به شماره کارت ۵۰۴۱۷۲۱۱۱۱۴۲۶۷۸۰

نظرات کاربران

گذاشتن نظر