آموزش مداحی صدا سازی و سلفژ

آموزش مداحی صدا سازی و سلفژ

در کلام حروف نشانگر هر صدا هستند ولی در موسیقی این نت ها هستند که نشانگر صدا ها هستند

در موسیقی هفت نت اصلی هستند که میان پرده ها و تکرار ها با فرکانس دو برابر یا نیم به آنها اضافه میشوند

 

ما در مداحی یا موسیقی خود آموخته از این قوانین پیروی میکنیم ولی چون اصول را نمیدانیم سرعت مان پایین و در خیلی از مواقع غلط عمل میکنیم

 

و اما این نت ها

دو ر می فا سل لا سی

تکرار یک نت تا نت هم نام خود با فرکانس دوبرابرش را یک اکتاو یا دو گام مینامند

در اصطلاح ما میگوییم طرف صدایش شش دانگ است

 

هنردر استفاده از صداییست که کوک باشد و درست روی همان نت مورد نظر بخواند 

در درس های بعدی ما درس ها تمرینات درست اجرا کردن آنها رو به شما میدهیم

حتما آپارات ما رو ببینید بزودی ذرس های مفیدی در سایت و آپارات برای شما میگذاریم

لینک آپارات ما

آموزش درست خواندن در سایت بچه هیئتی

صدا سازی و سلفژ

نظرات کاربران

گذاشتن نظر