دانلود مداحی چقدر نام تو زیباست اباعبدلله به همراه متن

دانلود مداحی چقدر نام تو زیباست اباعبدلله به همراه متن

دانلود مداحی چقدر نام تو زیباست اباعبدلله با نوای کربلایی حسین رستمی به همراه متن آموزش مداحی همراه سبک

لطفا از صفحات دیگر سایت بچه هیئتی بازدید کنید

صوت مداحی چقدر نام تو زیباست اباعبدلله

صوت جلسات دیگر

شور

چقدر‌نام‌تو‌زیباست‌اباعبدالله
نمک‌زندگیه‌ماست‌اباعبدالله
زائر‌کرببلا‌حق‌شفاعت‌دارد
قطره‌در‌کوی‌تو‌دریاست‌اباعبدالله
ابا‌عبدالله....

صوت جلسات دیگر
دست‌گیری‌ز‌گدا‌‌
گردن‌هر‌ارباب‌است
کار ما دست تو اقاست
ابا‌عبدالله

صوت جلسات دیگر
مستجاب‌است‌دعا‌گوشه‌ی
شش‌گوشه‌تو‌
حرمت‌عرش‌معلاست‌
ابا‌عبدالله

صوت جلسات دیگر
_
هرکسی‌داد‌سلامی‌
به‌تو‌اشکش‌ریخت
او‌نظر‌کرده‌زهراست‌
اباعبدالله
پسرت‌مالک‌دنیاست
اباعبدالله
چشم‌ما‌روز‌قیامت‌
به پر‌قنداقست
پسرت‌مالک‌فرداست
اباعبدالله

روزیه‌گریه‌ما‌دست‌رباب افتاده
روضه‌خوان‌در‌دل‌صحراست‌
اباعبدالله
ماکه‌باشیم‌که‌سنگ
تو‌به سینه بزنیم
سینه‌زن‌زینب‌کبری‌است
اباعبدالله ابا‌عبدالله
مادرت‌گفت‌ بنی
دل‌ما‌ریخت‌بهم
بردن نام‌تو‌غوغاست
اباعبدالله

مادرت‌گوشه‌ی‌گودال‌تماشا‌میکرد
به‌نعش‌تو‌دعواست‌اباعبدالله...

صوت جلسات دیگر

 

 

امیدواریم از این سبک نهایت استفاده رو ببریم

التماس دعا بچه هیئتی

نظرات کاربران

گذاشتن نظر