سبک سینه زنی برادر‌جان‌سلیمان‌زمانی

سبک سینه زنی برادر‌جان‌سلیمان‌زمانی

سبک های کربلایی حسین رستمی رو از سایت ما دانلود کنید

بچه هیئتی

صوت سبک

برادر‌جان‌سلیمان‌زمانی
چرا‌انگشت‌و‌انگشتر‌نداری
چرا‌امامه‌ای‌بر‌سر‌نداری
بمیرم‌من‌،مگرمادرنداری
اگر‌کشتن‌چرا‌آبت‌ندادن
تورازان‌دورنایابت‌ندادن
اگر‌کشتن‌چرا‌مویت‌کشیدن
چوگرگی‌پنجه‌بر‌رویت‌کشیدن
اگرکشتن‌چرا‌خاکت‌نکردن
کفن‌بر‌جسم‌صدچاکت‌نکردن
_
من‌اگر جاهل‌گمراهم‌
اگر‌شیخ‌طریق
قبله‌ام روی‌حسین‌هست‌
و‌همینم‌دین‌است
هرکه‌غمت‌را‌خرید‌
عشرت‌عالم فروخت
با‌خبران‌قمر‌بی‌خبراز‌عالمن
یوسف مصر بقا‌درهمه‌عالم‌تویی
درطلبت‌مرد و‌‌‌ زن امده‌با‌درهمت
حسین حسین حسین حسین
_
روا‌بود‌که گریبان
ز هجر پاره کنم
دلم‌هوای‌تو‌کرده
بگو‌چه‌چاره‌کنم
به حق‌العباس‌به‌حق‌العباس
_
یاعباس‌‌جیبل‌ما‌لسکینه
یا‌عباس‌شوف‌الحرم‌عطشانا
شیعتی مهما شربتم
 ماء عذب فاذکرونی
او‌سمعتم‌بغریب
اوشهیدفاندبونی
_
برمشامم‌میرسد‌هر‌لحظه‌بوی‌کربلا
بر دلم‌ترسم‌بماند‌آرزوی‌کربلا
تشنه‌ی‌آب‌فراتم‌ای‌اجل‌مهلت‌بده
تا‌بگیرم‌در‌بغل‌قبر‌‌شهید‌کربلا
_
حسین‌من‌حسین‌من‌......
حسین‌من‌حسین‌من......

صوت های دیگر همان جلسه

صوت های جدید سایت بچه هیئتی

یکی از وقت گیر تریت کار برای مداحان که بدنبال سبک جدید هستند روی کاغذ آوردن سبک ها است که سبک های کربلایی حسین رستمی رو سایت در اختیار شما عزیزان میگذارد

التماس دعا

بچه هیئتی

نظرات کاربران

گذاشتن نظر