صدا سازی و آموزش مداحی و تمرین علمی صدا

صدا سازی و آموزش مداحی و تمرین علمی صدا

جهت آشنایی با صدا سازی و آموزش این مطلب بهترین ساز پیانو هست

پیانو ژوست ترین (کوک ترین) ساز برای آموزش صدا سازی است

به همین دلیل ما برای آموزش مداحی هم از این ساز استفاده میکنیم البته فقط و فقط برای صدا سازی از آن استفاده میکنیم

 

در پیانو ما 7 اکتاو را داریم یعنی هفت بار از نت دو  تا  نت  خودش تکرار شده 

هر اوکتاو شامل هفت فاصله کامل و پنج فاصله نیم هست

پس هر اکتاو 12 کلاویه یا کلید دارد 7 تا سفید و 5 تا مشکی

برای صدا سازی و مداحی مطالب دیگر سایت بچه هیئتی رو بخوانید 

ذکات علم آموزش است  از شما درخواست داریم سایت ما رو به دوستان علاقه مند معرفی کنید

 

اگرکلاویه های پیانو را ببینید

هر انسان یک گستردگی صدایی دارد

نت ها به تر تیب و به صورت نیم پرده

دو / دو دیز / ر / ر دیز / میفا / فا دیز / سل / سل دیز / لا / لا دیز / سی / دو

 

البته این ترتیب در پیانو بلعکس هست و از چپ به راست شروع میشود 

ما در اینجا به هر دور یک شماره اختصاص میدهیم 

درتمرینهای بعدی نرم افزار ها و روش های تمرین با این نت ها رو برای شما علاقه مندان توضیح میدهیم 

این تمرینها بسیار زمان بر ولی کار بردی و علمی هستند

صدا سازی علمی نیست که یک نفر از خودش در بیاورد و باید از علم آن و با شناخت داشتن از ساز و موسیقی انجام شود

 

صدا سازی 

مداحی

بچه هیئتی

سلفژ

نظرات کاربران

گذاشتن نظر