میثاق باشهدا بچه هیئتی

میثاق باشهدا  بچه هیئتی

میثاق با شهدا یکی از برنامه های هفتگی هیئت الشهدا اندیشه بود

از وقتی هیئت الشهدا در آتش سوخت خیلی برای مراسم میثاق با شهدا تنگ شده

در این مراسم خادمین و بچه هیئتی ها در حلقه ای می ایستادند با هم قرآن میخواندند و به وصیت نامه یکی از شهیدان گوش میدادیم و بعد هم در مورد مسائل روز و یا بصیرتی به خادمان تذکری دادی میشد

حال که از نعمت همچین جلسه ای محروم شدیم بیشتر قدرش را میدانیم

بپچ هیئتی ها حتما نوشته ها و صوت و تاصویری که از شهیدان به جا مانده بخوانید تا هر چه بیشتر با روحیه افرادی که اباعبدلله خریدار آنها بوده آشنا بشوید

آری چقدر این نوشته ها صمیمی و خالی از ریا هستند با این که آنها اکثرا نویسنده های خوبی نبودند ولی خلوص نیت و عمق اعتقاد شان ما را جذب میکند

این مردان بزرگ چیزی در درون خود برای پنهان کردن نداشتند و هرچه بیشتر مینگری یک رنگی و آرامش است 

شهید معنای ایثار و از خود گذشتگی است

در هر فرهنگ و کشوری قابل احترام هستند 

شهدا اسلام  توسط رابطه ای که با خداوند داشتند منحصر و خاص هستند 

روحشان شاد

انشالله شفیع ما بچه هیئتی ها باشند

التماس دعا

بچه هیئتی

 

 

نظرات کاربران

گذاشتن نظر