کربلایی حسین رستمی

  • مناسبت : محرم1441
  • هئیت : هیئت الشهدا
  • مداح : حسین رستمی
  • مکان : تهران شهریار اندیشه فاز یک
  • زمان : محرم 1441