آموزش مداحی

مداح کیست؟

آیا میشود بدون علم و فقط روی دل پاک خوب و با اعتقاد برای آهل بیت خواند؟؟؟؟؟؟؟

شایدنشود گفت چه بایدداشت تا مداح بود ولی باید تلاش بسیاری کنیم تا بتوانیم خدمتی به اهل بیت کنیم

حتما بایداخلاص داشت، باید باادبیات فارسیآشنایی داشته باشیم ، شعر رابشناسیم ، خوب تاریخ و زندگی اهل بیت را بخوانیم ، واجبات مستحبات را بدانیم و مقید باشیم

خوب است که گوشه های موسیقی سنتی را برای مداحی فرابگیریم

واز علم کافی در مورد فنون مداحی برخردار باشیم

آموزش مداحی

امیدواریم بتوانیم در سایت بچه هیئتی مطالب آموزشی مناسبی برای آموزش مداحی قراار دهیمنظرات خود را برای ما از طریق آیدی تلگراممون ارسال کنید

 

التماس دعا بچه هیئتی