میلاد امیرالمومنین

  • مناسبت : میلاد امیرالمومنین
  • هئیت : هیئت محفل عاشقان اهل بیت
  • مداح : حاج حسین جعفری
  • مکان : فردیس کرج
  • زمان : آرشیو
    نامدانلودحجم (MB)